Thuy Doan

Vietnamese Traditional Music

"Nha nhac Cung dinh Hue" 

 Ông ngoại của Thủy và Ông TÔN THẤT TOÀN (Huế)

 (Tham khảo thêm tại: http://cahue.vn/vi/news/code/danh-sach-tieu-su-cac-nghe-nhan-nghe-si-ca-hue-tieu-bieu-giai-doan-1954-nay )

*

 

 

Đoàn Thanh Thủy

The Orange and the Blue

Thuy Doan painting - Sacramento - California 6/2013

 * 

Qui Nhon 2008 

  *

Email : doanthanhthuyqn@gmail.com 

Recent Videos

246 views - 0 comments

Painting

Thuy Doan Paintings

Email: doanthanhthuyqn@gmail.com